Ομαδική Ψυχοθεραπεία

“Η ομαδική θεραπεία είναι μία μεταμορφωτική εμπειρία που αξίζει να την βιώσουν όλοι”

Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει στόχο την κατάκτηση της προσωπικής αυτογνωσίας και την ανάπτυξη λειτουργικών τρόπων σχετίζεσθαι των μελών. Ο θεραπευτής έχει ευθύνη να δημιουργήσει κλίμα αποδοχής, σεβασμού, ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ώστε να γίνει και να λειτουργήσει η ομάδα ως «ασφαλής χώρος», για να ανοιχτούν και να δουλέψουν τα μέλη της.

Η ομαδική ψυχοθεραπεία προσφέρει την ανακουφιστική εμπειρία της καθολικότητας. «Δεν υπάρχει ανθρώπινη πράξη ή σκέψη που να κινείται εντελώς έξω από την εμπειρία των άλλων ανθρώπων». Η αίσθηση του «δεν είμαι ο μόνος» λειτουργεί εντελώς λυτρωτικά για το θεραπευόμενο, καθώς απενοχοποιεί και απαλλάσσει από το βάρος του «δεν τα καταφέρνω καλά στη ζωή μου».

Η διεργασία της ομάδας και η αλληλεπίδραση των μελών είναι οι καθοριστικοί παράγοντες στην ομαδική ψυχοθεραπεία, που καθορίζουν την κατάκτηση των θεραπευτικών στόχων. Οι διαφορετικές «φωνές» που εκφράζονται από διαφορετικούς ανθρώπους – φωνές που υπάρχουν μέσα στον καθένα αλλά μπορεί να μην εκφράστηκαν ποτέ, η ανατροφοδότηση (feedback) του ενός προς τον άλλο, το αμοιβαίο καθρέφτισμα των μελών, προσφέρουν ανακούφιση και λύτρωση στα μέλη και μακροπρόθεσμα τη δυνατότητα της «διορθωτικής εμπειρίας», ανακαλύπτοντας έτσι ένα νέο νόημα ζωής. Συνάμα – με ευθύνη του θεραπευτή – το βλέμμα των μελών μεταξύ τους αντιστοιχεί να είναι μόνο τρυφερό και γεμάτο καμάρι, για τον τρόπο που ο καθένας υπάρχει και λειτουργεί στην ομάδα και τη ζωή του. Ταυτόχρονα, μέσα από την αλληλεπίδραση με τους άλλους το κάθε μέλος μπορεί να αναγνωρίζει πώς επιδρούν συγκεκριμένες συμπεριφορές του πάνω στους άλλους, ενώ παράλληλα μπορεί να μιμείται και να υιοθετεί στάσεις και συμπεριφορές λειτουργικές.

Μια θεραπευτική ομάδα προϋποθέτει έκθεση, δέσμευση, εμπιστοσύνη, μοίρασμα, υπέρβαση του εγώ, σεβασμό του άλλου. Αυτό λειτουργεί από μόνο του θεραπευτικά για τα μέλη, καθώς αυτές οι λειτουργίες, οι δεξιότητες και οι αξίες δουλεύονται ήδη με την παρουσία και τη συμμετοχή του ατόμου στην ομάδα. Παράλληλα, οι δεξιότητες που κατακτιούνται δεν περιορίζονται μόνο στο χώρο της ομάδας, αλλά μεταφέρονται στις σημαντικές προσωπικές τους σχέσεις.

Yalom, Ir. (2006). Θεωρία και πράξη της ομαδικής ψυχοθεραπείας. Εκδ. Άγρα