Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία έχει σκοπό να βοηθήσει στην εξάλειψη ή τον έλεγχο ενοχλητικών συμπτωμάτων που προκαλούν δυστυχία ή διαταράσσουν τις σχέσεις με το περιβάλλον. Τα προβλήματα μπορεί να αφορούν δυσκολίες στην καθημερινή ζωή, τραυματικά γεγονότα, ιατρικές ασθένειες, πένθος, και συγκεκριμένες ψυχικές ασθένειες, όπως η κατάθλιψη ή το άγχος κ.α..

Ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες

Οι θεραπευτικές συνεδρίες μπορούν να είναι ατομικές, οικογένειας, ζευγαριού ή ομάδας. Οι συνεδρίες συνήθως πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν περίπου 50 λεπτά.  Στη σχέση που αναπτύσσεται, θεραπευτής και θεραπευόμενος, συμμετέχουν ενεργά. Σημαντικότερο στοιχείο στην παραπάνω σχέση είναι η εμπιστοσύνη. Θεραπευτής και θεραπευόμενος πρέπει να συνεργαστούν στενά για να αναπτυχθεί μία ουσιαστική θεραπευτική σχέση ώστε ο θεραπευόμενος να επωφεληθεί από την ψυχοθεραπεία.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη ή μακροχρόνια. Οι στόχοι της θεραπείας, η συχνότητα και ο αριθμός των συνεδριών προγραμματίζονται από κοινού από τον θεραπευόμενο και τον θεραπευτή.

Η εμπιστευτικότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Περισσότερα σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της  εθνικής εταιρείας ψυχοθεραπείας Ελλάδος.


Λειτουργεί η ψυχοθεραπεία;

Οι έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα τα οποία είχαν συμμετάσχει σε ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες αισθάνθηκαν ανακούφιση από τα συμπτώματα και μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα στη ζωή τους. Η ψυχοθεραπεία έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές και συνδέεται με θετικές αλλαγές στον εγκέφαλο (αποτελέσματα ερευνών στις οποίες έχει γίνει χρήση τεχνικών απεικόνισης του εγκεφάλου) και το σώμα.

Για να αξιοποιηθεί στο έπακρο η ψυχοθεραπεία πρέπει το άτομο να κατανοήσει ότι πρέπει να είναι ανοιχτό, ειλικρινές και να ακολουθεί το συμφωνημένο σχέδιο θεραπείας.