Πατρική φροντίδα και γνωστική ανάπτυξη

Η πρώιμη βρεφική ανάπτυξη είναι μια κρίσιμη περίοδο για την μητέρα και το μωρό. Πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί με το θηλασμό, τον ασφαλή δεσμό και την ανάπτυξη. Ωστόσο, όσο αφορά τους πατεράδες κατά τη διάρκεια της μεταγεννητικής περιόδου, η κοινή γνώμη εστιάζει περισσότερο στην οικονομική συνεισφορά και σε πιο βοηθητικούς ρόλους.

Σε έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο και αφορούσε το ρόλο του πατέρα στην πρόωρη ανάπτυξη των παιδιών,τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν ο πατέρας έδειχνε θετική στάση στην ανατροφή,τα παιδιά,αγόρια και κορίτσια, εμφάνιζαν γνωστικά κέρδη ,ακόμα και στην ηλικία των τριών μηνών. Το κέρδος αυτό ήταν εμφανές σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, ανεξάρτητα από το βαθμό εμπλοκής της μητέρας και την εκπαίδευση του πατέρα. Επίσης, παρόλο που τα θετικά της μητρικής φροντίδας είναι πολύ σημαντικά και έχουν συζητηθεί σε αρκετές έρευνες, η καλή μητρική φροντίδα δεν δείχνει να υποκαθιστά την μαγεία που προσφέρει η πατρική εμπλοκή.Η ίδια εικόνα παρέμεινε σταθερή όταν τα παιδιά εξετάστηκαν στην ηλικία των 24 μηνών. Τα νήπια των οποίωνοι μπαμπάδες ήταν ήρεμοι και ευαίσθητοι είχαν καλύτερη γνωστική ανάπτυξη.

Γενικότερα, η αλληλεπίδραση πατέρα και βρέφους και τα γνωστικά αποτελέσματα υποδηλώνει την τεράστια σημασία που πρέπει να έχει η ενθάρρυνση αυτών των σχέσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με βιντεοσκόπηση των πατεράδων και των βρεφών στην ηλικία των τριών μηνών. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα κωδικοποιήθηκαν για συγκεκριμένες συμπεριφορές του πατέρα όπως ευαισθησία, επίπεδα απόλαυσης, άγχους και φωνητικής και σωματικής δραστηριότητας. Στην ηλικία των 24 μηνών αξιολογήθηκε η γνωστική λειτουργία των παιδιών. Διαπιστώθηκε ότι η αυξημένη ενασχόληση του πατέρα με το βρέφος είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερες γνωστικές λειτουργίες στα παιδιά. Η εστίαση στην βρεφική ηλικία είναι κρίσιμη καθώς σε αυτή την ηλικία τα βρέφη αναπτύσσονται γρήγορα και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στην ποιότητα αλληλεπιδράσεων με τους γονείς τους.